energideklaration

Om du planerar att sälja ditt hus eller vill göra ditt hem mer energieffektivt är en energideklaration ett viktigt steg. En energideklaration ger dig inte bara information om din byggnads energiprestanda utan kan också hjälpa dig att spara pengar och minska din miljöpåverkan.

Här kommer vi att gå djupare in på ämnet energideklaration, svara på vanliga frågor och utforska hur Veterankraft kan hjälpa dig med denna process.

 

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett officiellt dokument som syftar till att informera om en byggnads energiprestanda. Målet är att främja energieffektiva åtgärder och ge ägare och köpare av fastigheter ett underlag för att jämföra olika byggnader. Genom en energideklaration får du insikt i husets energianvändning, eventuell radonmätning, och förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen.

 

När är en energideklaration nödvändig?

Enligt lag måste du ha en energideklaration om du planerar att sälja eller hyra ut din fastighet. Detta gäller alla typer av byggnader och ägaren ansvarar för att det finns en energideklaration. Ibland är ägaren och säljaren inte samma person, och i vissa fall är det föreningen som ansvarar för bostadsrätter. Även om du inte har för avsikt att sälja är det klokt att genomföra en energideklaration för att få översikt över hur du kan minska din energiförbrukning och spara pengar.

 

Vad innehåller en energideklaration?

En energideklaration är ett omfattande dokument som syftar till att ge en djupgående insikt i en byggnads energiprestanda och relaterade aspekter. Här är en mer detaljerad beskrivning av vad en energideklaration enligt Boverkets riktlinjer bör innehålla:

 • Den uppvärmda ytan: En energideklaration bör inkludera information om den totala uppvärmda ytan i byggnaden. Detta innebär alla utrymmen som värms upp för att användas som bostads- eller arbetsytor.
 • Värmesystemet: Deklarationen bör beskriva det använda värmesystemet i byggnaden. Det kan vara allt från traditionella system som centralvärme till moderna värmepumpar eller andra alternativa energikällor.
 • Energianvändning: En viktig del av energideklarationen är en detaljerad redovisning av energianvändningen. Detta inkluderar uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Denna information ger en tydlig bild av hur mycket energi som förbrukas inom olika områden av byggnaden.
 • Energiprestanda: Energiprestanda är en nyckelaspekt i deklarationen. Det är här du får en bedömning av hur effektivt byggnaden använder energi. Resultatet av denna bedömning är ofta presenterat i form av en energiklass, som ger en snabb referenspunkt för byggnadens prestanda.
 • Krav på energianvändning: En energideklaration bör också inkludera de krav på energianvändning som skulle gälla om en ny byggnad av samma typ skulle uppföras. Detta ger en jämförelsegrund för att bedöma hur väl den befintliga byggnaden presterar i termer av energieffektivitet.
 • Radonmätning: Om det har utförts en radonmätning i byggnaden, bör resultatet och eventuell åtgärd som vidtagits inkluderas i deklarationen. Radon är en naturlig gas som kan vara hälsofarlig om den förekommer i höga halter.
 • Ventilationskontroll: Om en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts, ska detta dokumenteras i deklarationen. Ventilation är viktigt för inomhusmiljön och kan påverka energiförbrukningen.
 • Åtgärdsförslag: Energideklarationen kan också innehålla eventuella förslag från energiexperten om åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen och förbättra byggnadens prestanda. Dessa förslag kan vara värdefulla för att göra ditt hem mer energieffektivt.
 • Information om energiexperten: Slutligen bör deklarationen innehålla information om den auktoriserade energiexperten som utförde deklarationen. Detta inkluderar deras namn, behörighet och kontaktinformation.

En noggrant utformad energideklaration ger inte bara nödvändig information för att följa lagkrav utan också värdefull insikt för att förbättra byggnadens energieffektivitet och därmed spara pengar och minska miljöpåverkan.

 

Vilka olika energiklasser finns och vad betyder de?

Energiklasser är en viktig del av energideklarationen och ger en tydlig indikation på hur energieffektiv en byggnad är. Här är några vanliga energiklasser och vad de betyder:

 • A (Grön): Byggnader i energiklass A är mycket energieffektiva och har låg energiförbrukning. De är ofta välisolerade, har effektiva värmesystem och använder förnybara energikällor. Dessa byggnader har låga driftskostnader och är bra för miljön.
 • B: Byggnader i energiklass B är också energieffektiva, men inte på samma nivå som klass A. De har relativt låg energiförbrukning och kan ha vissa energibesparande funktioner, men de är inte lika optimala som klass A.
 • C: Klass C representerar byggnader med medelhög energiförbrukning. De kan vara äldre byggnader som inte har uppgraderats med moderna energibesparande tekniker. Dessa byggnader har högre driftskostnader och en större miljöpåverkan än de i klass A och B.
 • D: Byggnader i klass D är mindre energieffektiva och har en högre energiförbrukning. De kan vara äldre och i behov av betydande renoveringar för att förbättra energiprestandan.
 • E: Energiklass E representerar byggnader med hög energiförbrukning. Dessa byggnader är vanligtvis mycket ineffektiva när det gäller energianvändning och kräver omfattande uppgraderingar för att bli mer miljövänliga och ekonomiskt hållbara.
 • F (Röd): Klass F är den minst energieffektiva klassen och indikerar mycket hög energiförbrukning. Dessa byggnader har höga driftskostnader och en betydande negativ miljöpåverkan.

I allmänhet strävar de flesta efter att förbättra sin byggnads energiklass genom att genomföra energieffektiva åtgärder och uppgraderingar. Detta kan inte bara minska energikostnaderna utan också göra en positiv miljöpåverkan genom att minska koldioxidutsläppen och andra negativa effekter på miljön. Energiklasser är en användbar referenspunkt för att bedöma en byggnads prestanda och identifiera områden som behöver förbättras.

 

Vem utför en energideklaration?

En energideklaration måste utföras av en oberoende auktoriserad energiexpert. Vi på Veterankraft har kvalificerade besiktningsmän som är experter på energideklarationer som gärna hjälper till. Du kan även hitta energiexperter genom Boverket och Swedac. Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljning av huset.

 

Giltighetstid för energideklarationen är 10 år

En utfärdad energideklaration är giltig i tio år. Om du har förbättrat din byggnads energieffektivitet kan det vara fördelaktigt att genomföra en ny deklaration. Som köpare har du alltid rätt att se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa. Om det inte finns en tillgänglig deklaration kan du beställa en på säljarens bekostnad inom sex månader efter att du tagit över fastigheten.

 

Så kan Veterankraft hjälpa dig med energideklarationen

Veterankraft kan vara din partner när det gäller energideklaration och andra trädgårds- och fastighetstjänster. Vårt team av erfarna experter och entreprenörer är väl utbildade och auktoriserade för att utföra energideklarationer. Vi kan inte bara hjälpa dig att uppfylla lagens krav utan också ge dig insikter om hur du kan göra ditt hem mer energieffektivt och miljövänligt.

Att satsa på en energideklaration är inte bara en juridisk nödvändighet, det är också en möjlighet att förbättra ditt hem och minska dina energikostnader. Kontakta Veterankraft för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att skapa ett mer energismart hem.

Klicka här för att läsa mer om hur du kan få hjälp med energideklarationen!

Anlita oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Klicka på länken bredvid så kommer du till vår intresseanmälan.

Ta hjälp av Veterankraft, vi förenklar din vardag!

Vi är ett prisbelönt bemanningsföretag som erbjuder erfaren hjälp i hemmet samt RUT- och ROTtjänster med fokus på hushållssysslor och hantverksarbete. Du kan få hjälp med det mesta från diverse trädgårdsarbeten, renovera altan, snöskottning eller rejäl vårstädning. Välkommen att höra av dig!

Trädgårdshjälp

Hemservice

start-hero

Allmän händig

Energideklaration

Gör en intresseanmälan

Vår intresseanmälan går snabbt att fylla i och är i tre steg. Börja med att fylla i det postnummer för det område där tjänsten ska utföras (gäller det dig eller någon annan?). Berätta om dina önskemål och tidpunkt för när du vill att tjänsten ska utföras. Vi ser fram emot att få hjälpa dig och ditt företag.

 • Välj tjänster du vill ha hjälp med
 • Fyll i dina kontaktuppgifter
 • Klart! - Vi kontaktar dig inom 48h

Vad vill du ha hjälp med?

1 2
Välj tjänster i listan
 • Bygg & Installation
 • Ekonomi & Redovisning
 • Fastighetsförvaltning & Underhåll
 • Kontorsservice & Konferens
 • Lager & Logistik
 • Skola & Förskola
 • Transport & Åkeri
 • Vård & Omsorg
Välj tjänster i listan
 • För hemmet
 • För trädgården
 • Hantverk
 • Omsorg
Välj tjänster i listan
 • För hemmet
 • För trädgården
 • Hantverk
 • Omsorg
Välj tjänster i listan
 • Fastighetsförvaltning & Underhåll

Hämta min plats

Fyll i dina uppgifter

1 2
Kontakta oss
start-hero

Veterankraft huvudkontor

Vendevägen 90, 18232, Danderyd

Tills dess vi hörs igen - låt dig inspireras av vår kunskapsbank

Till kunskapsbanken